Už je pozdě!

Prázdninový reset už začal!

Milá ženo, bohužel jsi přišla pozdě! Ale nezoufej.

Balíček SebeZNOVUzrození můžeš koupit na webu už nyní.

Kombinaci 6 meditací, které tě vezmou k samému zdroji, kde jsi si naprogramovala to, kým jsi, si můžeš dopřát teď hned!

O jaké meditace půjde?

Všechny tyto meditace se prodávají jen v balíčku SebeZNOVUzrození, protože na sebe navazují a tvoří celek.

Výlet do prenatálu

Období u mámy v břiše je pro nás zásadní. Formujeme v něm povědomí o tom, kým jsme a jaké životní strategie zvolíme, abychom přežili.
V této meditaci máme možnost dosytit své vnitřní dítě a dovolit si rozzářit své vnitřní světlo.

Vyrovnání vztahu s matkou

Bez toho se totiž moc daleko nepohneme. Rodiče jsou našimi prvními trenažéry sebevědomí, a stáli u toho, když jsme samy sobě dávaly hodnotu.
V této meditaci máme prostor pro vylití starých křivd a bolístek, abychom mohly vyrůst v dospělé ženy, které stojí samy za sebou.

Vyrovnání vztahu s otcem

Táta byl náš první mužský partner, a to, jak k nám přistupoval, zásadně ovlivňuje naše současné vztahy i vztah k sobě samé.
V této meditaci uvolníme vše, co nás drží zpátky, abychom mohly vyrůst v sebevědomé partnerky, které mají zdravé hranice.

Propojení polarit

V předchozích dvou meditacích vždy zaktivujeme jednu polovinu těla podle toho, zda nese ženskou, nebo mužskou energii.
V této meditaci prožijeme propojení polarit a zasnoubíme naši vnitřní ženu s vnitřním mužem, aby tvořili harmonický celek.

Vyrovnání vztahu se sourozenci

Sourozenecké vztahy nás umí povznést, nebo pošramotit. Jsou to první vztahy s vrstevníky, ve kterých jsme nuceny vymezit si své hranice. V této meditaci dostaneme příležitost přenastavit rodinnou konstelaci tak, abychom se i vůči sourozencům cítily svobodně a ve své síle.

Probuzení do svého JÁ

Když projdeme všech devět milníků, čeká nás manifestace toho, kým opravdu jsme. Protože až prožití a usazení zkušeností z meditací má dlouhodobý vliv na to, s jakým životním postojem se ztotožníme.
V této meditaci propojíme, zaintegrujeme a s něžností prožijeme, jaké je naše současné – autentické a probuzené – JÁ.

Panečku, to je pořádná cesta k tvému SebeZNOVUzrození, viď?

Díky těmto 6 zastavením v tvém podvědomí dostaneš příležitost přepsat niterné MUSY a ZÁKAZY, kterými ses začarovala na začátku tvého života. Jsou to pro tebe limitující přesvědčení, které již nepotřebuješ.

Projdeš tímto procesem:

 • abys zjistila, kým opravdu jsi,
  a žila život s souladu se svým posláním.
 • aby ses otevřela svým možnostem,
  a uviděla možnosti svých darů, které jsi sem přinesla.
 • aby sis dovolila vyrůst do své pravé velikosti,
  a přestala ze sebe dělat bonsai, kterou nejsi.
 • abys uviděla svůj potenciál a touhu své duše,
  která touží po tom, aby se mohla svobodně realizovat!

Jak ti to zní?

Tvá vnitřní holčička je připravená se s tebou setkat a ukázat ti své bolístky, abys jí je mohla pofoukat a zahojit láskou. Jen tak bude moci dospět do celistvé dospělé ženy.

A ty jsi připravená?

Jestli je tvá odpověď ANO, jistě tě zajímá, kolik takový vnitřní přepis stojí.

Za 6 život proměňujících meditací v balíčku SebeZNOVUzrození zaplatíš

2 500 Kč

To je cena 10 obědů, nebo dvou hodin u fyzioterapeutky.
Stojíš si za to, abys investovala tyhle peníze ne do těla, ale do svého niterného nastavení?

Od 1.9. bude tato cena navýšena o 21% DPH, takže balíček SebeZNOVUzrození bude stát

3 025 Kč

Objednávka balíčku SebeZNOVUzrození